ای همه وجود من نبود تو نبود من

معشوقه ی من ای هستی من دستاتو بذار تو دستای من...

00:00 عاشقی(1393.05.31)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


شبیه خوابی تو


،


در عمق چشم های منی


نزدیک


ولی


در از دسترس


http://8pic.ir/images/toftcltk93meca7fvo66.jpg


+ نوشته شده در جمعه 31 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.30)

http://upload7.ir/imgs/2014-08/93214617842196543895.jpg


روزها رفت


ولی


یاد تو کمرنگ نشسد


،


سالها رفت


و


دل ساده من سنگ نشد


،،


ذهن من


بستر


صد خاطره بود


،


نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشدhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در پنجشنبه 30 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.29)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


با اینکه


ازم دوری


اما


هر وقت دستمو میذارم رو قلبم


،


میبینم سر جاتیhttp://upload7.ir/imgs/2014-08/80265255330405382925.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.28)

http://8pic.ir/images/66t8jzvh7rt8i1f85s3k.jpg


عشق یعنی


یک نفر هست


که بدون فکر


به


نتیجه و آینده


هر روز بیشتر از دیروز


،


دوست دارهhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.27)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


همه حرف ها


همه نگاها


بی تو


،


تصویری از دردن


http://upload7.ir/imgs/2014-08/71291664364728709898.jpg


+ نوشته شده در دوشنبه 27 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.26)

http://upload7.ir/imgs/2014-08/94427429502534828370.jpg


عاشقانه


نگاهت می کنم


نگاهت دلم را میلرزاند


من


خواهان این نگاهم


همین نگاهی که مرا شیدای تو کرد


نگاهم را دریاب


،


عشق من


http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 26 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.25)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


غرق شدن


همیشه


تو آب نیست


تو


غصه نیست


تو


خیال نیست


آدم دوست داره


بعضی وقتا


تو یه بغل غرق بشه
http://8pic.ir/images/8lz1b5ugi0smbzut8htq.jpg


+ نوشته شده در شنبه 25 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.24)

http://8pic.ir/images/dlz267dmqmhm4mdk2ej0.jpg


واقعیت است


جاذبه ی تو


،


از بس جذابی


می خواهم


تو را

به


نیوتن ثابت کنم


http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در جمعه 24 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.23)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


خنده های تو


،


آرزوهای من اند


بخند


تا


برآورده شوند


http://8pic.ir/images/c7yqggi0t5qghj1q7rm0.jpg


+ نوشته شده در پنجشنبه 23 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.22)

http://8pic.ir/images/mj6k5t7ld3iu4z767iek.jpg


سنگینترین


غروب من


،


لحظه ی بی تو بودنهhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 22 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.21)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


تو یعنی


تحقق تمام آرزوهای شیرین


و


تحقق آرزوها


یعنی زندگی


پس


دوستت دارم


،


زندگی من


http://8pic.ir/images/69trkxd8cqjh6isr40ah.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 21 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.20)

http://8pic.ir/images/r9ezmjt35cmx3ryjcy17.jpg


به کلبه


قلبم


دعوتت می کنم


تا


بدانی در اتاق سرد دلم


چیزی نمی سوزد


جز یاد تو


http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در دوشنبه 20 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.19)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


اول


به نام عشق


دوم


به نام تو


سوم


به یاد مرگ


بر لوح شیشه ای قلبت


بنویس


یا تو و عشق


،


یا منو مرگ
http://8pic.ir/images/01vy0ve1scqolih6wzhv.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.18)

http://8pic.ir/images/ndqpjlew8knvhs3qfn51.jpg


وقتی


حتی


در دورترین خاطراتمینزدیکیت


را


احساس می کنمشک نکن بهترینیhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.17)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


آنقدر


نام تو را


زمزمه کردم


که


لبم سوخت


ولی نام تو را توبه نکرد


http://8pic.ir/images/6tuuh09ubxzdp60pp48e.jpg


+ نوشته شده در جمعه 17 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.16)

http://8pic.ir/images/fdglpp76j2gzm4va98m2.jpg


میخوام


با


قشنگی چشمات


دنیا بسازم


که


تموم عالم بشن


تماشاگر


دنیای منhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در پنجشنبه 16 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.15)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


امروز


می چیدم


پازل های دلم را


دیدم


کامل نمی شود


بی یاد تو


http://8pic.ir/images/biqs1cci6qej2njwzin3.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 15 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.14)

http://8pic.ir/images/ndf61d7k2u851t9l6qsv.jpg


چیزی نیست


خرد و خمیرم


فقط همین


کم مانده است


بی تو بمیرم


فقط همین


از هر چه هت و نیست گذشتم


ولی


در عمق چشم های تو گیرم


فقط همینhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 14 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.13)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


نمی دانم


نهان از من


چه نیکی کرده ای


با


دل


،


که چون غافل شوم


از او


 دوان سوی تو می آیدhttp://8pic.ir/images/y08fvf1lbtb8wsazg8e7.jpg


+ نوشته شده در دوشنبه 13 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.12)

http://8pic.ir/images/fwxm1wsix00b95d2xkjc.jpg


همیشه


دور نماها


خواستنی ترند


مثل سراب ،  مثل فردا


مثل تو


http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 12 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.11)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


جور می کند


خدا


در و تخته را با هم


همانطور که


من و تو


را اشنا کرد


تو شدی خاطره ساز


،


من شدم خاطره باز
http://8pic.ir/images/ieu6htcgrc3ts53dm23g.jpg


+ نوشته شده در شنبه 11 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.10)

http://8pic.ir/images/efg84n9fdjwars9qk1gy.png


پنجره را باز می کنم


طلوع را می بینم


و


غروب را فراموش می کنم


از اینکه


تو  در قلبم هستی


و


عشق منی


به خود افتخار می کنم
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در جمعه 10 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.09)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


به اوج دل نشاندمت


به خواستگاه زندگی


زمانه


گر خزان شود


تویی بهار زندگی


به


پاکی دلت قسم


که دل ز تو نمی کنم


که


تکیه گاه من تویی


در


این حصار زندگیhttp://8pic.ir/images/ebetx2ho7lhhcdtrj3kl.jpg


+ نوشته شده در پنجشنبه 9 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.08)

http://8pic.ir/images/0vcg7uqy5kvp2jruza7p.jpg


دیوانه ای را گفتند


چه خواهی


از


خدای خویش


گفت


عقل سالم تا برای عشقم


دوباره


دیوانه شوم
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در چهارشنبه 8 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


عید فطر مبارک


http://8pic.ir/images/pn70g55cxrufabdsga5e.jpgخداحافظ ای ماه غفران و رحمتخداحافظ ای ماه عشق و عبادتخداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوهخداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالیخداحافظ ای دوریت سخت و جانکاهخداحافظ ای بهترین ماه الله


http://8pic.ir/images/mlhu7p2ld8usytln1cl1.jpgخانمی بازم عیدت مبارک
+ نوشته شده در سه شنبه 7 مرداد 1393 ساعت 07:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.07)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


رمز


عاشق بودن هر کس


فقط


این است


ساده بودن


ساده دیدن


و


ساده پذیرفتن


پس


ساده می گویم


ساده باور کن


که


خوشبختیت آرزوی من است
http://8pic.ir/images/0rxuajq79frvnkel8gy8.jpg


بهترین بهانه زندگی من عیدت مبارک


http://8pic.ir/images/ryt6srec8rna88fxqybd.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 7 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.06)

http://8pic.ir/images/scw8oht9y72burmgmo87.jpg


بخاطر


عشق خودت


زنده نباش


بخاطر


کسی زنده باش


،


که به عشق تو زنده است


http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در دوشنبه 6 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.05)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


از


کویر آمده ام


چشمم


از


خاطره ریگ


پر است


ابر باش


و


دلم را بتکانhttp://8pic.ir/images/i12rjhuduwqg1me5z0br.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 5 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.04)

http://8pic.ir/images/j3clvz0l9klowaoxov7j.jpgخونه اجاره ای


داری


برای یه ادم تنها؟قلبشو پیش میده


،


جونشو ماه به ماهhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در شنبه 4 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.05.03)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


کوتاهترین


فاصله


برای گفتن


دوستت دارم


یک لبخنده


یک دنیا لبخند


برای توhttp://8pic.ir/images/3xf5jnj04rdgra4ukjb5.jpg


+ نوشته شده در جمعه 3 مرداد 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()