ای همه وجود من نبود تو نبود من

معشوقه ی من ای هستی من دستاتو بذار تو دستای من...

00:00 عاشقی(1393.02.31)

http://8pic.ir/images/17648336692277141771.jpg


سرمایه ام


تنها دلم بود


دیروز


تمامش را صدقه دادم


به هوای


لبخندت


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.30)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


گرمایی بوده ام همیشه


اما


بین خودمان بماند


سرمایی می شوم


وقتی پای


آغوش تو


در میان باشدhttp://8pic.ir/images/05462156103479688217.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.29)

http://8pic.ir/images/16262079822308102508.jpg


وقتی


میخندی عشق


کوچگترین


اتفاقی است


که


می افتد


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.28)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


به


تو


اندیشیدن را


عادتی ساخته ام


بهر تنهایی خویش


http://8pic.ir/images/56531569094810737287.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.27)

http://8pic.ir/images/71904901548897844617.jpg


عشق


من ، تو


باش


نه برای اینکه


در این دنیای بزرگ


تنها نباشم


تو باش


تا در دنیای بزرگ تنهاییم


تنها ترین باشی


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در شنبه 27 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.26)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpgاگه تو دنیا هیچی هیچی نداشته باشی


مطمئن باش


سه چیز


همیشه مال توست


خدای مهربون


فکرای قشنگ


و


قلب کوچک منhttp://8pic.ir/images/40692889021686940130.jpg+ نوشته شده در جمعه 26 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.25)

http://8pic.ir/images/44567518870581091034.jpg


بیا عشقم


سرت را


روی پاهایم بگذار


کنار تو بودن


یعنی


تعطیل رسمی


تمام دردهاhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.24)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


هی تو


نمی دانم نامت را چه بگذارم


مخاطب خاص ، تمام زندگی


دلیل نفس کشیدن ، همه ی وجود


یا


تنها عشقم


به هر نامی که باشی


بدان


آرام برایت جان می دهم
http://8pic.ir/images/87101605312110477836.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.23)

http://upload7.ir/imgs/2014-05/52046127004735475005.jpg


انتظارت چه زیباست


وقتی که لبه جاده ی دلتنگی


ایستادمو


تو


با شاخه گلی


از بهانه های عاشقانه می آییhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.22)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


دوستت دارم


گلایه ای


از تکراری بودنش نکن


مشکل از من نیست


تو زیاد


دوست داشتنی هستی


http://upload7.ir/imgs/2014-05/74271214951409386822.jpg


+ نوشته شده در دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.21)

http://upload7.ir/imgs/2014-05/96334622927242525220.jpg


با


تیتر بزرگ


دوستت دارم


من پاورقی


کتاب عشق توام


در


توصیف یک عاشق


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.20)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


دوستت دارم فقط همین


این


نه قابل محاسبه است


نه قابل شمارش


حتی


نمی توان میزانش را تخمین بزنی


بی انتهاست


تا وقتی هستم


تا وقتی هستی


هست


به امتداد زندگی


http://upload7.ir/imgs/2014-05/10414599508874384358.jpg


+ نوشته شده در شنبه 20 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.19)

http://upload7.ir/imgs/2014-05/41443232234521896297.jpg


وقتی اغوشت


را به ری آرزوهایم باز می کنی


آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم


که جز آرامش آغوشت


تمام آرزوهای خواستنی دیگر را


از یاد می برم


دوستت دارم فقط همینhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در جمعه 19 اردیبهشت 1393 ساعت 09:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.18)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


چشم ها را شستم


جور دیگر دیدم


بازهم سود نداشت


تو


همان بودی که باید


دوست داشت


http://upload7.ir/imgs/2014-05/85786562836101563504.png


+ نوشته شده در پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.17)

http://upload7.ir/imgs/2014-05/51884041752974534023.jpg


حتی اگر حرفی هم نبود


شماره ام را بگیر


و فقط بخند


وقتی میخندی زمان می ایستد


و


در زیر پوستم انگار پرنده ای


برای


رهایی پرپر می زند


دوستت دارمhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.16)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


من


ساده ام و معصوم


و


الفبای عشقم


محدود به چند حرف ساده است


تا با آنها بتوانم بگویم


دوستت دارم


همینhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/24018943854194477312.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


تولد ، تولد ، تولدت مبارک نفسم

http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1327137498.gif


http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifمی خواهم پروانه وار بر مدار چشم هایت بگردمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifدستانت را به  آغوش گیرمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifوبگویمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/67528960376739648074.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifتنها توhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifتنهای تنها توhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifزندگی ام را این گونه ساختیhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/73904195308665104036.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifصورتم را بر گونه هایت بفشارم http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifو فریاد بر آرمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifتنها توhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/68736863155595886533.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifاین گونه ام ساختی http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifعاشق، عاشقhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifعطر ملایم موهایت را ببویمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/68533513596614973187.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifو زمزمه کنمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifترانه دوستت دارم راhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifهرم نفسهایت را بدمم و خود راhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/85933216089358690351.jpg
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifسیراب از نگاهت سازمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifآهسته در گوشت زمزمه کنم http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifترانه ی تولدت مبارک باد راhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/74580532256638531146.jpg
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifو با احساسی زیباhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifپروانه شدنم ر ا در کنار شمع های تولدت جشن گیرمhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifچرا که http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifhttp://upload7.ir/images/41583353310776116862.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifتولد تو، تولد دنیای من استhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifتولد توhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gifعروج شکوه و عشق من استhttp://blogcod.parsskin.com/zibasazi/tavallod/2.gif http://upload7.ir/images/06462334420558704054.gifای همه ی وجود من ، نبود تو نبود من تولدت مبارکhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/75981961991546912386.gifخانمی برای امروز روز شماری میکردم بالاخره رسیدالهی دورت بگردم
http://upload7.ir/images/08023014330122396262.gifخدا ممنونم ازت برای همه چی برای عشق به این پاکیبازم تولدت مبارک خانم خانما
http://upload7.ir/imgs/2014-05/43859842984160481189.giff-r

se7en star


+ نوشته شده در دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ساعت 07:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1392.12.15)

http://upload7.ir/imgs/2014-05/33993751314915166244.jpg


ای زیباترین ترانه ی هستی


بدان که


شب میلادت


برایم


ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست


پس ای ملکه خوبی ها


میلادت مبارک


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


خانم خانما تولدت مبارک


خوشحالم که همیشه و هر لحظه در کنارمیhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/83246117179126204226.png


+ نوشته شده در دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.14)


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


صداقت


تنها امتحانی است


که نمی شود در آن


تقلب


کرد


پس


صادقانه دوستت دارمhttp://upload7.ir/imgs/2014-05/71366128137635167541.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.13)

http://upload7.ir/imgs/2014-05/60268370479270612167.jpg


دیوانه نیستم


فقط و فقط


طوری خاص


که دیگران نمی توانند


تو را دوستت دارم


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در شنبه 13 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.12)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpgاینقدر


ورق های زندگیم


را


بهم نریز


حکم همان


دل


است


که


برای تو می تپد


http://upload7.ir/imgs/2014-05/57671221814292194272.jpg


+ نوشته شده در جمعه 12 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.11)

http://upload7.ir/imgs/2014-04/56860709857448446387.jpg


بی شک


جهان را


به عشق کسی آفریده اند


چون


من


که آفریده ام از عشق جهانی برای


توhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg
+ نوشته شده در پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.10)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


خدا


تورا


که می آفرید


حواسش پرت آرزوهای


من


بود


شدی همان آرزوی منhttp://upload7.ir/imgs/2014-04/16484345378761213790.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.09)

http://upload7.ir/imgs/2014-04/21803019461145522862.jpg


نمی دانم


شبها من شاعر می شو


 و


تو را


غزل باران میکنم


یا تو بهانه می شوی


و


من


غزل غزل می بارمhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg+ نوشته شده در سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.08)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


در خاطری که تو هستی


دیگران فراموشند


بگذار


در گوشت بگویم


میخواهمت


این خلاصه ی تمام عاشقانه هایم است


دوستت دارمhttp://upload7.ir/imgs/2014-04/87260277845492466496.jpg


+ نوشته شده در دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.07)

http://upload7.ir/imgs/2014-04/26500354310398763223.jpg


تو مال منی


اخم های تو


بالاترین لذت دنیاست


ای بهانه ی


تمام لوس شدن های من


دوستت دارمhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.06)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


شب در خم


گیسوی توعابر می شد


با هر نفست


بهار ظاهر می شد


ای فلسفه ی شگفت


افلاطون هم


با دیدن


چشمان تو


عاشق می شد


http://upload7.ir/imgs/2014-04/08890287825692445047.jpg


+ نوشته شده در شنبه 6 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.05)

http://upload7.ir/imgs/2014-04/57560662021212825971.jpg


من


تو را


به لذت


تمام شدن


مشق


شب های کودکی


دوست دارم


http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در جمعه 5 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.04)

http://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


عشق


همینه که


تو


دلت بگیره


و


من


نفسمhttp://upload7.ir/imgs/2014-04/05620021177200542886.jpg


+ نوشته شده در پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.02.03)

http://upload7.ir/imgs/2014-04/23289404012407728755.jpg


گهگاهی


اتفاقی


به تو فکر میکنم


آنقدر اتفاقی


که


با هر اتفاقی


به تو فکر میکنمhttp://upload7.ir/images/10127335937397214575.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 ساعت 10:43 ق.ظ توسط se7en star| احساس()